चुंबक तज्ञ

15 वर्षांचा उत्पादन अनुभव
उत्पादने

AlNiCo चुंबक